A szentmisében megemlékeztek mindazokról, akik a Hitoktatási Központot anyagilag vagy erkölcsileg támogatták; a súlyos betegségben szenvedő hitoktatókról, a Központ munkájában résztvevő, időközben elhunyt lelkiatyáról és arról a három katekétáról, akik már szintén az örökkévalóságba költöztek. A jubileum alkalmából köszöntő levelet küldött Mario Giordana apostoli nuncius és Rudolf Baláž, besztercebányai megyéspüspök. Ez a nap a hálaadáson kívül a továbbképzést is szolgálta: Brückner Ákos Előd ciszterci lelkipásztor a közelgő Család Évére való felkészülés jegyében a Familiaris consortio kezdetű enciklikát elevenítette fel és aktualizálta a nagy számban összegyűlt résztvevőnek.

A Szlovákiai Magyar Hitoktatási Központ Tóth Domonkos, akkori nagyszombati segédpüspök javaslatára jött létre. Székhelye a Pozsony melletti féli (Tomásov) plébánia lett, igazgatója pedig Tóth László, akkori féli plébános. Az elsődleges cél a magyar nyelvű hitoktatás és hitoktatók koordinálása volt: továbbképzések, lelkigyakorlatok szervezése, hittankönyvek és segédeszközök biztosítása. 1991 és 1994 között hároméves teológiai tanfolyamot szerveztek. A Szlovák Püspöki Konferencia döntése értelmében az iskolai hitoktatásban egységes tanmenetet vezettek be, ezek új hittankönyveket igényeltek. 1995 és 2002 között a Hitoktatási Központ biztosította 11 tankönyv lefordítását, valamint 5 módszertani könyv és munkafüzet fordítását, kiadását és terjesztését.

Közben rendszeres – negyedévenkénti – továbbképzésekre került sor Pozsonyban, melyeket magyarországi szakemberek (Bíró László, Brückner Ákos Előd, Fogassy Judit és nővértársai, Gál Péter, Hefler Gábor, Nagy Károly, Obbágy László, Papp Miklós, Rédly Elemér, Székely János, Thorday Attila, Udvardy György) mellett hazai előadók (Haľko József, Jáger Róbert, Karaffa János, Slivoň József, Szlávik Antal) is vezettek. A november 20-án tartották a 67. találkozót.

Nyaranta egy vagy két alkalommal lelkigyakorlatot is szervezett a központ;, a 2010-es volt a 27. hitoktatói lelkigyakorlat. További tevékenységi terület egy bibliaverseny megszervezése volt, melynek ötletét a szalézi atyák adták 1993-ban, de iskolai szinten a magyar tannyelvű iskolákban valósult meg először Szlovákiában. Később a szlovák iskolákban is elkezdődött ez a verseny, mára pedig már hivatalos tantárgyi olimpiász szintjére emelkedett.

Tekintettel a szlovákiai katolikus egyházmegyék 2008-as újjászervezésére, a Szlovák Püspöki Konferencia megoldást keresett a magyar nyelvű katekizáció kérdésére is. Egy tavaly júniusi döntés értelmében a Szlovákiai Magyar Hitoktatási Központ beépült a Kateketikai és Iskolai Bizottságba, annak negyedik albizottságaként. Így 2009 óta mint a Magyar Kateketikai Albizottság működik tovább. Az albizottság püspök-elnöke Orosch János nagyszombati segédpüspök, tagjait a magyarok lakta egyházmegyék ordináriusai delegálták.

Tóth László/Magyar Kurír

Szerző: andre | 2011. szeptember 2.