A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum 2003 szeptemberében kezdte el működését. Többnyire anyaországi segítségből (Apáczai Közalapítvány, Illyés Közalapítvány, Nemzeti Kulturális és Örökség Minisztériuma, Duna Televízió stb.) épült fel és szerveződött. Az intézmény fontos feladata, hogy a kárpátaljai görög katolikus ifjúság számára biztosítson egy olyan középfokú oktatási intézményt, ahol a testi-lelki-szellemi neveléssel együtt egyházunk ősi hitét és hagyományát is meg tudjuk mutatni.

A diákok többsége a nagyszőlősi és beregszászi járás területéről való, de egész Kárpátaljáról várják ide a tanulni, fejlődni vágyó fiatalokat.
Az oktatásban a 9+3 osztályos rendszert követik. Jelenleg három évfolyamon 49 diákjuk van.

Főépületükben tantermek (8), díszterem, kápolna, könyvtár, TV-szoba, konyha, étkezde és kollégium gondoskodik a diákok igényeiről. A 70 férőhelyes kollégiumi részben három, négy és hat ágyas szobák vannak.
A Líceumban az általános középiskolai oktatás mellett fafaragást, asztalosmesterséget, virágkötészetet, falusi turizmust lehet tanulni. Szervezés alatt áll a restaurátorképzés és a médiaoktatás. Ezeket a szakokat külön tanműhelyben oktatják. A diákok a „Görögtűz” című saját lapjukban számolnak be rendszeresen saját életükről tanulmányaikról, programjaikról, gondolataikról. A havonta megjelenő újságot nem csak az iskola tanulói olvassák, hanem néhány példányt eljuttatnak saját szülőfalujukba is.

Időközi előadásokat szerveznek honismeret, magyarságtudat, történelem, egészségvédelem és egyéb témakörökben a diákoknak illetve a diákokkal. Filmklub működik. Kirándulásaik elsődleges szempontja Kárpátalja megismerése. Testvériskolai kapcsolatot tartanak fenn a Pannonhalmi Bencés Gimnáziummal.

Kárpáti Judit

Szerző: andre | 2011. szeptember 2.